Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

Hồ sơ về pháp lý thành lập doanh nghiệp.

Hồ sơ về pháp lý thành lập doanh nghiệp

Để được cấp Giấy chứng nhận mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam, doanh nhân ngoại quốc cần thỏa mãn các điều kiện quy định tại Điều 7, Nghị định 07/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của chủ đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Theo đó, chủ đầu tư cần đáp ứng các yêu cầu:

Yêu cầu thứ nhất: Chủ đầu tư ngoại quốc(công ty, doanh nghiệp nước ngoài,…) phải được thành lập, đăng ký kinh doanh hợp pháp theo quy định của pháp luật tại quốc gia, vùng lãnh thổ. Mà các quốc gia, vùng lãnh thổ này phải tham gia điều ước quốc tế có Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ đó công nhận.

Yêu cầu thứ hai: Chủ đầu tư nước ngoài muốn thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam thì kể từ thời gian thành lập doanh nghiệp doanh nghiệp đó phải có thời gian hoạt động ít nhất 01 năm (Thành lập doanh nghiệp tại nước sở tại ít nhất là một năm , kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký).

Yêu cầu thứ ba: Trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương khác của chủ đầu tư nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì tại thời điểm nộp hồ sơ thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam , thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm kể từ ngày thành lập doanh nghiệp.

Yêu cầu thứ tư: Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Yêu cầu thứ năm, trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam trong điều ước quốc tế hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành.

Văn phòng đại diện khắc dấu tròn , đăng ký hoạt động tại Sở Công thương nơi văn phòng đặt trụ sở Chính.

Hãy liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn cụ thể!

Hotline: 0462.966.777 - 0962.899.659

0 nhận xét:

Đăng nhận xét